Konferencja naukowa: ,,Organizacje pożytku publicznego i inne organizacje pozarządowe w ochronie zdrowia – stan obecny i perspektywy zmian” - 23.10.2012

Uczelnia Łazarskiego

W konferencji biorą udział obok uczonych z instytucji organizujących także wykładowcy z: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i z Uniwersytetu Warszawskiego. Pragnę zaznaczyć, że konferencja, której celem jest wsparcie organizacji pozarządowych w dziedzinie prozdrowotnej jest organizowana w pełni wolontaryjnie. Zarówno wykładowcy z uczelni Łazarskiego i UJ, jak i zaproszeni wykładowcy z KUL oraz UW przygotowują i wygłaszają wykłady wolontaryjnie. Także cała obsługa, jak i wyżywienie będzie przygotowane wolontaryjnie. Niech to będzie znakiem, że choć wszędzie mówi się o zyskach, sprawy najważniejsze wymagają daru serca. Czyli fundusz konferencji 0 zł. Oczywiście uczelnia Łazarskiego nieodpłatnie daje salę i podstawowa obsługę konferencji.

 

 

Program konferencji

 

10:30-10:45

Otwarcie konferencji

 • Prof. dr hab. Cezary W. Włodarczyk, Instytut Zdrowia Publicznego CM UJ
 • dr Maciej Dercz, Instytut Organizacji Ochrony Zdrowia Uczelni Łazarskiego

 

Sesje tematyczne

 

Prawne uwarunkowania działalności trzeciego sektora w ochronie zdrowia

Moderator: dr Maciej Dercz, IOOZ Uczelni Łazarkiego

10:45-11:05

Podstawy prawne działalności organizacji pożytku publicznego i innych organizacji pozarządowych w sferze ochrony zdrowia w RP

Prof. dr hab. Hubert Izdebski, Uniwersytet Warszawski

 

11:05-11.25

Celowość i efektywność uznania działalności leczniczej jako działalności gospodarczej. Obowiązek czy prawo?

Prof. dr hab. Marek Szydło, Uniwersytet Wrocławski

 

11:25-11:45

Komercjalizacja i prywatyzacja a bezpieczeństwo zdrowotne obywateli

dr Anna Mokrzycka, Uniwersytet Jagielloński

 

11:45-12:00
Dyskusja

 

Polityka zdrowotna w działaniach organizacji pozarządowych

Moderator: dr Anna Mokrzycka, Uniwersytet Jagieloński

 

12:00-12:20

Rola trzeciego sektora w ochronie zdrowia w budowie społeczeństwa obywatelskiego

Prof. dr hab. Stanisława Golinowska, Uniwersytet Jagielloński

 

12:40-13:00

Wpływ organizacji pozarządowych i pożytku publicznego na dostępność do świadczeń zdrowotnych.

Prof. dr hab. Cezary W. Włodarczyk, Uniwersytet Jagielloński

 

13:00-13:20

Organizacje pozarządowe i pożytku publicznego w ochronie zdrowia jako przejaw realizacji zasady pomocniczości i decentralizacji zarządzania sferą publiczną

dr Iwona Kowalska, Uniwersytet Jagielloński

 

13:20-13:40

Pozycja organizacji pozarządowych w ochronie zdrowia na przykładzie wybranych krajów europejskich

dr Christoph Sowada, Uniwersytet Jagielloński

 

13:40-14:00

Dyskusja

 

14:00-14:30

Przerwa obiadowa

 

Zagadnienia antropologiczne

Moderator: Ks. Prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski

 

14:30-14:50

Integralna wizja człowieka jako fundament dla etycznych zasad interwencji medycznych

Ks. dr hab. Piotr Kieniewicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski

 

14:50-15:10

Medycyna w służbie pełnego człowieczeństwa osoby chorej według nauczania Jana Pawła II i Benedykta XVI

Ks. Prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski

 

15:10-15:20
Dyskusja

 

 

Praktyczne aspekty funkcjonowania organizacji pożytku publicznego w ochronie zdrowia

Moderator: ks. Andrzej Dziedziul

 

15:20-15:35

Przykład całościowej opieki medycznej prowadzonej przez Ośrodek Hospicjum Domowe/ Problemy ubogich chorych w Polsce w świetle doświadczenia Forum Hospicjów Polskich oraz Komisji Dialogu Społecznego w Warszawie

Ks. A.Dziedziul - Hospicjum Marianów/Forum Hospicjów Polskich

 

15:35-15:50

Finansowanie świadczeń paliatywnych ze środków NFZ

Dr Jerzy Gryglewicz, Uczelnia Łazarskiego

 

15:50-16:05

Działalność organizacji pożytku publicznego w Krakowie na przykładzie Stowarzyszenia Wspierania Onkologii Unicorn

Przedstawiciel Stowarzyszenia

 

16:05-16:20
Współpraca władz publicznych z organizacjami pozarządowymi na przykładzie m.st. Warszawy

Przedstawiciel Urzędu Miasta st. W-wy Biuro Polityki Zdrowotnej

 

16:20-17:00

Podsumowanie konferencji i dyskusja

 

17:00-18:00

Konferencja prasowa

Organizatorzy:

 

Uczelnia Łazarskiego

 

Collegium Medicum

 

Data:

 

Zapraszamy w dniu 23 października 2012 r. wtorek,
godz. 10:30-20:00

 

Miejsce:

 

Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

 

Komitet Organizacyjny:

 

 • dr Małgorzata Gałązka-Sobotka - Przewodnicząca
 • dr Anna Mokrzycka - członek
 • mec Tomasz Rek - członek
 • ks. Andrzej Dziedziul - członek

 

Komitet Naukowy:

 

 • Prof. dr hab. Hubert Izdebski - Przewodniczący
 • Prof. dr hab. Stanisława Golinowska - członek
 • Prof. dr hab. Cezary W. Włodarczyk - członek
 • dr Iwona Kowalska - członek
 • dr Maciej Dercz - członek

 

Warunki uczestnictwa:

 


Udział w konferencji jest bezpłatny.

Warunkiem udziału w konferencji jest rejestracja z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego.

Udostępnij
BACK_TO_TOP_OF_PAGE