Historia

 

Od 1989 roku na terenie prawobrzeżnej Warszawy działała kilkuosobowa grupa ludzi dobrej woli opiekujących się nieuleczalnie chorymi na choroby nowotworowe. Byli wśród nich: jeden lekarz, jedna pielęgniarka i dwóch wolontariuszy. Skala tej pracy była skromna (ośmiu chorych rocznie), ale w ciągu następnych kilku lat skład grupy poszerzył się o jeszcze trzech lekarzy i ośmiu wolontariuszy. Nadal jednak nie miała osobowości prawnej, funduszy, sprzętu ani oficjalnego tytułu do działania.

Przełom nastąpił w roku 1993, gdy zarejestrowane zostało Stowarzyszenie Hospicjum Domowe, które założyło własne konto bankowe i zwróciło się do gminnych ośrodków pomocy społecznej i do Urzędu Wojewódzkiego o przyznanie środków finansowych na działalność statutową Stowarzyszenia, tj.opiekę domową nad chorymi na nowotwory w terminalnej fazie choroby. Stowarzyszenie nie posiadało własnego lokalu. Zgłoszenia chorych, koordynacja pracy (przydzielanie chorych wolontariuszom, kierowanie do nich lekarza i pielęgniarki), magazynowanie sprzętu odbywało się w prywatnych mieszkaniach członków Stowarzyszenia.

Na szczęście znaleziono zrozumienie u dyrektorów lokalnych ZOZ-ów i w wyniku zabiegów powstały trzy Ośrodki Środowiskowej Opieki Paliatywnej współpracujące ściśle ze Stowarzyszeniem Hospicjum Domowe. Zgłoszenia chorych trafiały do Ośrodka, tam po wstępnej wizycie i rozeznaniu w potrzebach chorych decydowano o podjęciu przez lekarza hospicyjnego lub rejonowego, zwracano się do pielęgniarek środowiskowych, opiekunek z Centrum Pomocy Społecznej itp. Ośrodki dysponowały aparaturą i sprzętem Stowarzyszenia, wspomagane były materiałami higieniczno-opatrunkowymi i lekami Stowarzyszenia, natomiast lekarze hospicyjni używali druków, np. recept Ośrodków Opieki Paliatywnej. Byli w stałym kontakcie z lekarzami lecznictwa podstawowego. Stowarzyszenie przeprowadzało także szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek współpracujących z nami ZOZ-ów.

W roku 1996 Stowarzyszenie otrzymało dotację fundacji św. Weroniki ze Sztokholmu na adaptację pomieszczeń nieodpłatnie nam udostępnionych przez Zgromadzenie Księży Marianów przy ul. Wileńskiej 69. Tak więc w roku 1997 Stowarzyszenie przeniosło się do własnego lokalu. Finanse Stowarzyszenia pochodziły z kilku źródeł: budżet wojewody, budżetów gmin, struktur pozarządowych, darów osób prywatnych i instytucji oraz składek członkowskich.

27 lipca 1998 powstał Ośrodek Hospicjum Domowe Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia Księży Marianów.

W roku 1999 r. Ośrodek Hospicjum Domowe zawarł umowę o świadczenia zdrowotne z z Kasami Chorych – Mazowiecką i Branżową. Pochodzące stąd fundusze pokrywają około 60% kosztów jego funkcjonowania. Pewną część działalności finansują gminy, na terenie których działamy. 11% funduszy zdobywanych jest przez Stowarzyszenie Hospicjum Domowe.

Udostępnij
BACK_TO_TOP_OF_PAGE