Odbyło się szkolenie dla młodzieży "ABC pomocy ciężko chorym" - 23 lutego 2016

W dniu 23 lutego br. w godzinach 10:00-14:00 odbyło się szkolenie dla młodzieży „ABC pomocy ciężko chorym”.  W szkoleniu uczestniczyło 95 uczniów z 9 następujących placówek edukacyjnych:

 

- Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 18 im. I. J. Paderewskiego w Warszawie,

- Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy w Warszawie-Falenicy,

- Zespół Szkół Integracyjnych nr 75 w Warszawie,

- Gimnazjum nr 141 im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Warszawie,

- Gimnazjum nr 142 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana w Warszawie,

- Gimnazjum nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi im. RTM Witolda Pileckiego w Warszawie,

- LXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie,

- Gimnazjum Gminne im. Bohaterów Powstania Listopadowego w Zespole Szkół w Dębem Wielkim,

- LXXII Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie.

 

Do zgromadzonej młodzieży słowo wstępne oraz pogadankę na temat „Chory szansą i wyzwaniem” wygłosił Dyrektor Ośrodka Hospicjum Domowe ks. Paweł Śmierzchalski MIC. Zajęcia prowadzili ponadto: Psycholog – Danuta Sitarz, Koordynator Opieki Hospicyjnej i Domowej - Danuta Cerbst i Pielęgniarka – Ewa Głodowska.

Szkolenie obejmowało 4 godziny wykładów i ćwiczeń praktycznych w zakresie: pomocy duchowej chorym, pomocy psychologicznej, profilaktyki i pielęgnacji przeciwodleżynowej oraz wybranych elementów dotyczących pielęgnacji chorych.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali Certyfikat ukończenia szkolenia.

 

Udostępnij
BACK_TO_TOP_OF_PAGE