Z okazji dnia św. Łukasza Ewangelisty

Z okazji dnia św. Łukasza Ewangelisty, patrona służby zdrowia życzę pracownikom, współpracownikom i wolontariuszom Ośrodka Hospicjum Domowe, nam wszystkim, abyśmy zdrowi byli na ciele i duchu. Aby i na nas przychodził czas wyzwolenia z egoizmu i czas otwarcia na miłość, która nawet w chorobie jest światłem i pełnym zdrowiem. Obyśmy mieli wdzięczność za to nasze szczęście, którym jest służyć chorym, a w nich samemu Panu.

Z tej samej okazji otrzymaliśmy medal od księdza arcybiskupa Henryka Hozera za naszą działalność. Bardzo jesteśmy radzi, że mimo różnych ciemności Bóg nas wspiera i oświetla swoim blaskiem, że w ogóle możemy kochać.

 

Ks. Andrzej Dziedziul

Refleksje i życzenia dla wszystkich na Wielkanoc 2013

Ciemności świata wciąż wielkie. Jak napisał Jan Paweł w jednej z encyklik: zło wydaje się tak potężne, że po ludzku można odczuwać bezradność i przekonanie, że jest nie do ruszenia.

Noc ducha, a w Polsce jeszcze zima, które wydają się bardziej przekreślać nadzieję.

Jak piszą papieże ostatnich dziesięcioleci nowy, zorganizowany materializm przekreślający człowieka, jego niepowtarzalność, pozbawiający człowieka wartości i wtłaczającego go w procedury rynkowe, to autentyczna antywiara, że bez Boga, mając proste mechanizmy zbawi się świat. Dlatego i my z naszą troską o umierającego jesteśmy w zamyśle wielkich tego świata przeszkodą dla nowych stworzycieli i zbawicieli. 

Więcej...

Życzenia dla chorych (Wielkanoc 2013)

Pracownicy i wolontariusze Ośrodka Hospicjum Domowego

życzą wszystkim doświadczenia przejścia od śmierci

do życia.. 


W chorobie życzymy Wam odkrycia głębokiego sensu życia  i doświadczenia, że ból przemieniony staje się źródłem pociechy dla innych cierpiących.

Cierpienie i nas często przerasta. Dlatego dzielenie się z Wami nadzieją nie jest i dla nas takie proste.

Mimo wszystko nie tracimy nadziei. Światło zwycięstwa Jezusa nad śmiercią dostrzegamy także w Waszym wysiłku, aby lepiej żyć mimo cierpienia. Życzymy Wam i Waszym opiekunom, aby  proste gesty miłości przyniosły tajemniczy udział w zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią: MIŁOŚĆ, RADOŚĆ, CIERPLIWOŚĆ, WOLNOŚĆ SERCA.

Życzenia dla osieroconych (Wielkanoc 2013)

Pracownicy i wolontariusze Ośrodka Hospicjum Domowego życzą wszystkim doświadczenia przejścia od śmierci do życia.

W przypadku żałoby odkrycia, że ból przemieniony staje się źródłem pociechy dla innych cierpiących. Że nadal możliwa jest w Bogu więź z naszymi bliskimi, którzy żyją już TAM.

 

Nie wszyscy z naszych pacjentów są wierzący, a  nawet spośród wierzących nie wszyscy głęboko doświadczają spotkania z żywym Chrystusem. Jeszcze trudniej jest często członkom rodzin i najbliższym opiekunom. Każdy jest zazwyczaj na innym etapie drogi życia.

Wszyscy z Was mogą jednak doświadczyć tej prawdy, że gdy w cierpieniu towarzyszą nam prawdziwi przyjaciele, to zarówno chory u progu rozpaczy jak i rodzina pogrążona w żałobie mogą być w pewnym momencie ogarnięci przedziwnym światłem, którego wyrazem jest pojawienie się uśmiechu, większa cierpliwość, a także uwolnienie od lęku przed śmiercią.  Najwięcej nadziei niosą ci, którzy świadomie i z pokojem w sercu żegnają się ze światem, jakby wybierali się w zaplanowaną dokładnie podróż.

Więcej...

Słowa listu do osieroconych na Boże Narodzenie 2012

W obliczu Waszego bólu rozstania z Bliskimi, my, pracownicy oraz wolontariusze życzymy;

aby Boże Narodzenie w swoim ubóstwie, odrzuceniu i prześladowaniu od wielkich tego świata, było źródłem nadziei, że szczęście zawsze jest możliwe nawet w skrajnych sytuacjach

 

Choć słowa są ulotne, niech będą znakiem naszej pamięci i pragnienia, aby Wam towarzyszyć.

Nie wszystkie odejścia są na miarę świętych jak w przypadku Jana Pawła II, ale ufamy, że śmierć nie ma ostatniego słowa. Że w Betlejem zaczęliśmy stawać się dziećmi Bożymi. Staramy się pamiętać o tym, nawet wówczas, kiedy samotnie płaczemy w ciemnościach. 

Często dziękujemy Bogu za Waszą troskę i przykład poświęcenia swoim bliskim. Taka postawa i dla nas jest wielkim umocnieniem. Jest ona jak śpiew aniołów w Betlejem. Jest zachętą, aby uczyć się jak służyć drugiemu człowiekowi.

Więcej...

BACK_TO_TOP_OF_PAGE