Życzenia dla chorych na Wielkanoc 2015

Bogusław Andres, Zstąpienie do odchłani (ikona)

„Nie wiem czy Ci pomogę,  ale obiecuję Tobie, że Ciebie nie opuszczę”                                                 
                                                                                Cicely Saunders

 

Pośród wielu zagubionych, cierpiących, zrozpaczonych, dzielimy się naszym zabieganiem, naszym uczeniem się człowieka, dotykamy z szacunkiem to co boli…

 

Zadziwiamy się, że wśród cierpień,
pojawia się wiosna nowej miłości.

 

Życzymy Wam wytrwałości, w gestach miłości
oraz aby Zmartwychwstały dał Wam nową nadzieję!

 

 

Wolontariusze i pracownicy
Ośrodka Hospicjum Domowego
w Warszawie, ul. Tykocińska 27/35

 

 

Życzenia dla Osieroconych na zbliżające się Święta Wielkanocne 2015

Więcej...

 

Życzymy Wam, Osobom w żałobie, abyście poczuli,

że Życie jest silniejsze od śmierci.

Abyście w swoim smutku doświadczyli cichego, wyzwalającego spojrzenia Chrystusa Zmartwychwstałego.

 

Zbliża się Wielkanoc, dla wierzących czas szczególnej bliskości z Jezusem Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym - Życiem, które przezwycięża to, co zbolałe.

Dla wszystkich czas wiosny, zachęca do nowej aktywności, do gestów życzliwości mimo cierpienia.   

Przed świętami życia dzielimy się z Wami i naszą osobistą nadzieją. Minął kolejny rok, w którym wielu z nas pracowników oraz wolontariuszy, tak samo jak Wy, nasi Drodzy  Przyjaciele, przeżywało  wiele trudności: śmierci osób bliskich, ciężkie choroby, różne trudności życiowe. Nie jesteśmy więc tak bardzo różni od Was. Pomaga nam to bardziej odczuwać Wasze trudy i niepokoje.  Dlatego pracując z całego serca i z uśmiechem, chcemy życiem nieść innym nadzieję.

Więcej...

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2015 r.

Więcej...

Umacniajcie serca wasze (Jk 5, 8)

 

Drodzy Bracia i Siostry!

Wielki Post jest czasem odnowy dla Kościoła, wspólnot i poszczególnych wiernych. Przede wszystkim jednak jest „czasem łaski” (por. 2 Kor 6, 2). Bóg nie prosi nas o nic, czego by nam wcześniej nie dał: „My miłujemy [Boga], ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował” (1 J 4, 19). Nie jesteśmy Mu obojętni. Zależy Mu na każdym z nas, zna nas po imieniu, troszczy się o nas i nas szuka, kiedy Go opuszczamy. Interesuje się każdym z nas; Jego miłość nie pozwala Mu być obojętnym na to, co nam się przydarza. Jednak bywa tak, że kiedy my mamy się dobrze i żyje się nam wygodnie, oczywiście zapominamy o innych (Bogu nie zdarza się to nigdy), nie obchodzą nas ich problemy, ich cierpienia i krzywdy, jakich zaznają..., wtedy nasze serce popada w obojętność – gdy ja mam się względnie dobrze i żyję wygodnie, zapominam o ludziach, którzy nie mają się dobrze. Ta egoistyczna postawa obojętności przybrała dziś rozmiary światowe, tak iż możemy mówić o globalizacji obojętności. Jest to problem, któremu jako chrześcijanie musimy stawić czoło.

Więcej...

Orędzie Papieża Franciszka na XXIII Światowy Dzień Chorego 2015 r.

Więcej...

Sapientia cordis.
«Niewidomemu byłem oczami,
chromemu służyłem za nogi»
(Hi 29, 15)

 

Drodzy Bracia i Siostry!

 

Z okazji XXIII Światowego Dnia Chorego, ustanowionego przez św. Jana Pawła II, zwracam się do was wszystkich, którzy nosicie ciężar choroby i na rozmaite sposoby jesteście złączeni z ciałem cierpiącego Chrystusa; jak również do was, którzy zawodowo i jako wolontariusze pracujecie w służbie zdrowia.

Tegoroczny temat zachęca nas do medytacji nad słowami z Księgi Hioba: «Niewidomemu byłem oczami, chromemu służyłem za nogi» (29, 15). Chciałbym ją podjąć w perspektywie sapientia cordis — mądrości serca.

 

1. Mądrość ta nie jest wiedzą teoretyczną, abstrakcyjną, wynikiem rozumowania. Raczej jest ona, jak opisuje ją św. Jakub w swoim Liście, «czysta dalej — skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy» (3, 17). Jest ona zatem postawą wzbudzoną przez Ducha Świętego w umysłach i sercach tych, którzy potrafią otworzyć się na cierpienie braci i dostrzegają w nich obraz Boga. Dlatego posłużmy się słowami modlitwy Psalmu: «Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy osiągnęli mądrość serca» (Ps 90, 12). W tej sapientia cordis, która jest darem Boga, możemy zawrzeć owoce Światowego Dnia Chorego.

Więcej...

Życzenia bożonarodzeniowe dla naszych Sponsorów i Darczyńców - 2014

Więcej...

Czas Bożego Narodzenia, to czas odrodzonej radości, choć tym, którzy przeżyli śmierć bliskich i inne „małe” lub „wielkie” tragedie często wydaje się smutniejszy niż dzień powszedni.

 

Gdy sięgamy do głębi tajemnicy Bożego Narodzenia, to nawet w tak dramatycznych okolicznościach widzimy nadzieję. To doświadczenie Nieba w sytuacji odrzucenia, zagrożenia życia, niedalekiej rzezi niemowląt i ucieczki do Egiptu.

 

Mądrzy i wielcy odrzucili tę Rodzinę. Radość i dary przynoszą ubodzy i pogardzani. Także radość aniołów to dar dla tych, którzy są ubodzy w duchu i umieją słuchać innych.

Więcej...

BACK_TO_TOP_OF_PAGE